Argusøyne på tenåringsbetaling – FinansFocus

FLGER MED: Seksjonssjef Olav Johannessen følger nøye med de nye betalingsappene etter hvert som nye grenseoverskridende tjenester tilbys. (Photo: Magne S. Otterdal/OBM)

Finanstilsynet følger nøye med når nye grensekryssende betalingstjenester introduseres. Nylig lanserte appbanken Revolut Apple Pay mot tenåringsmarkedet.

Text: Ulf Peter Hellstrm

Revolut tilbyr Apple Pay også for kunder i Storbritannia og i hele EØS-området. Revoluts forretningsmodell er være en digital betalingstjeneste som skal gi kundene tilgang til en internasjonal bankkonto med tilknyttet internasjonalt betalingskort.

Dette er en av flere nye digitale banktjenester som har dukket opp i det siste tiåret og som utfordrer posisjonen til de tradisjonelle bankene.

GAMMELDAGSE LANDEGRENSER

– Host oss is an international manager at 30+ exchange rates med interbank vekslingskurs. Det er bare rett og rimelig, heter det i Revoluts egen informasjon.

“Appbanken” argumenterer med at finansielle landegrenser er i ferd med bli svært gammeldags, og at det derfor tilbys betaling i mer enn 150 valutaer med interbank vekslingskurs.

Ifølge Revolut brukes appen til over 100 millioner transaksjoner i måneden. Selskapet har siden starten i London i 2015 vokst til flere markeder som Norge og Japan, og sysselsetter over 5 000 medarbeidere.

Revolut omtaler Apple Pay som en «trygg og sikker måte for tenåringer betale for sine innkjøp uten gjøre bruk av sine betalingskort. Brukerne trenger heller ikke berøre fysiske knapper på terminaler eller utveksle kontanter under transaksjonen.

Det er brukernes egne nsker som er selve drivkraften bak utviklingen av slike nye betalingsformer, ifølge Revolut. Unge brukere nsker seg digitale lommebøker.

PANDEMIEN BIDRAR: Tara Massoudi i avdelingen for unge brukere innen Revolut mener coronapandemic har satt extra fart på bruken av nye digitale betalingsløsninger. (Photo: Revolut.)

– Vi beveger oss mot det kontantløse samfunn, og pandemicen har satt fart på digitale betalingstransaksjoner ytterligere, ifølge avdelingsleder Tara Massoudi i Revoluts avdeling for unge brukere.

SAMARBEIDER OM TILSYN

På spørsmål fra Finansfokus om hvordan norskekontrollmyndigheter stiller seg til dette fremstøtet overfor unge forbrukere i Norge, sier sexjonssjef Johannessen at slike e-pengeforetak er under tilksyn av hjemlandets delisjonsjons. Revolut er under tilsyn av den litauiske tilsynsmyndigheten Bank of Lithuania (LB), og har meldt om grensekryssende virksomhet inn i Norge som e-peforetaker.

– Dersom Finanstilsynet blir kjent med Kritikkverdige forhold i et foretak, som opererer i Norge, kan Finanstilsynet varsle tilsynet i hjemlandet, som så right iverksette eventuelle tiltak. Finanstilsynet kan pålegge et finansforetak opphøre med virksomhet i Norge, dersom foretaket har gjort seg skyldig i grov eller vedvarende overtredelse av sine plikter etter andre lover og forskrifter som gjelder, ifø.

Han worker på at finansnæringen er i constant endring, og det er ventet at flere nye aktører etablerer seg med tjenester i finanssektoren. Finansnæringen har ligget langt framme når det gjelder IKT-bruk og har lenge brukt nye, avanserte løsninger og technology. Fintech er et begrep som omfatter technology utvikling som leder til nyeprodukter og nye tjenester i finansnæringen. Det er samtidig en del av den generelle digitaliseringen i samfunnet, og utviklingen kan endre hvordan vi tradisjonelt ser på finansielle tjenester.

NYE UTFORDRERE

Mrs. technology is lede til nye forretningsmodeller der nye aktører enten utfordrer eller samarbeider med de etablerte foretakene. Technologysk utvikling, right gi bedre tilgang til finansielle tjenester, flere tjenester velge mellom og rimeligere og mer effective tjenester. Det kan også bidra til ke konkurransen om rådgiving og tilbud av betalingssystemer. En viktig, utfordring, med fintech, are close produc- ers, distributors, methods, and for- eigners, modellers, you are always a risk typer. Enkelte forretningsmodeller og Produkter kan falle utenfor eller utfordre nåværende konesjonskrav.

Finanstilsynet ser på hvordan foretakene og nye aktører innretter seg etter lover og regular.

Olav Johannessen, sexjonssjef i Finanstilsynet.

– Den Teknologiske utviklingen påvirker alle bransjer som Finanstilsynet har under tilsyn, i større eller mindre grad. Finanstilsynet følger utviklingen og ser bl.a. på hvordan foretakene og nye aktører innretter seg etter lover og regler, ifølge Finanstilsynets sexjonssjef Olav Johannessen.

Matt Thompson

"Problem solver. Proud twitter specialist. Travel aficionado. Introvert. Coffee trailblazer. Professional zombie ninja. Extreme gamer."

Leave a Reply

Your email address will not be published.