Jatil critical dialogue – Vårt Land

Dette er en leder. Lederen gear uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politik redaktør har ansvar for innholdet.

Det gjør inntrykk når eksil-afghanere i Norge demonstrerer i protest mot at Taliban er invitert til samtaler som tirsdag avsluttes i Oslo. Noen av dem har opplevd det brutale Taliban-regimet på kroppen sist islamistene satt ved makten, og risikert livet som opposisjonelle.

Sett med norske yne er det extra beklagelig at en av Taliban-representantene er broren til lederen i Haqqani-nettverket som planla og beordret terrorangrepet på Hotel Serena i Kabul i 2008, der Dagbladet-journalisten Carsten andptrepet og.

Taliban må holdes ansvarlig for sin umenneskelige polik, og møtes med sterkt press og incentive til dreie denne i en mer moderate retning.

Vårt Land

Mangeårig fredsinnsats

Regjeringen følger opp en mangeårig norsk freds- og forsoningsinnsats, som vektlegger lytte til alle parter i en conflict, uten at det innebærer noen legitimering av Taliban. Det er heller ikke første gang norske myndigheter har samtaler med Taliban, slik Norge også har bidratt til dialogue med andre voldelige Grupper som palestinske Hamas og colombianske FARC. Og det er snart to år siden Trump-administrasjonen i USA etter direkte forhandlinger fikk landet en avtale med Taliban, lenge før islamistbevegelsen hadde tilkjempet seg makten i landet.

Vi forutsetter at Norge i samtalene med Taliban er tydelige i sin critique av islamistbevegelsens manglende respect for democratize verdier og menneskerettigheter, og særlig den brutale undertrykkelsen av jenter og kvinner. Taliban må holdes ansvarlig for sin umenneskelige polik, og møtes med vedvarende press og incentive til dreie denne i en mer moderate retning.

Humanity catastrophe

Afghanistan står midt oppe i en humanitær krise, der kombinasjonen av mangeårig krig, omfattende tørke, pandemic og vanstyre gjør at landet omtrent har kollapset konomisk og humanitært. En million barn trues av sultedøden dersom nødhjelpen stanser opp, og det er umulig komme utenom et slags samarbeid med Taliban for å få fm hjelp som kan begrense katastrofen.

Den humanitære krisen er ytterligere forverret etter at Taliban tok makten med våpen i hånd 15. august i fjor. Mot dette dystre bakteppet gir det både mening og håp at Taliban-representantene på Soria Moria ikke bare har samtaler med norske myndigheter ogspecialutsendinger fra USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, EU og Italy, ogs aktin har m blvins og journalister fra det afghanske sivilsamfunnet. Mer enn noe må vi støtte slike democratize røster i det conflicttherjede landet.

Matt Thompson

"Problem solver. Proud twitter specialist. Travel aficionado. Introvert. Coffee trailblazer. Professional zombie ninja. Extreme gamer."

Leave a Reply

Your email address will not be published.